Matematika formule

Razmišljanje

Opšte informacije

Teorija brojeva

Binomna teorema

Kombinatorika

Pn=n!
Cnk=(nk)
V n k = n ! ( n k ) !

Skupovi

AB ; AB ; A B

Logika

Grafovi

Algebra

Polinomi

Nizovi

a n = a a + ( n 1 ) d
a n = a 1 q n 1

Logaritam

logab=c ac=b
l o g a x = l o g b x l o g b a

Stepenovanje

Korenovanje

Proporcije

Nejednačine

fx<gx

Jednačine

Kompleksni brojevi

Interest Calculation

k=T·p100

Matrice

Geometrija

Trigonometrija

Dvodimenzionalni oblici

Trodimenzionalne figure

Vektori

a · b = | a | | b | c o s α
c=a×b

Analitička geometrija u ravni

x 2 + y 2 = r 2
y = k x + n
x2a2+y2b2=1

Analitička geometrija u prostoru

ax+by+cz+d=0

Matematička analiza

Važne funkcije

Transformacija funkcija

Granična vrednost

Diferencijalni račun

dfxdx=f'x
( f · g ) = f · g ± f · g

Integralni račun

fxdx=Fx+C
c f ( x ) d x = c f ( x ) d x
abfxdx=Fb-Fa

Verovatnoća i statistika

Verovatnoća

Statistika

A=xii=1nn
x=x1+x2+x3+....+xnn