Matrice, definicija, sabiranje i oduzimanje

Definicija matrice

Brojevi raspoređeni u pravougaonom obliku nazivaju se matrice.

Horizontalni elementi formiraju redove, a vertikalni elementi obrazuju kolone.

Dimenzija matrice uvek se prvo određuje broj redova, a zatim broj kolona.

 
A=a1,1a1,2a1,ma2,1a2,2a2,man,1an,2an,m

Sabiranje i oduzimanje matrica

Dve matrice se sabiraju (ili oduzimaju) dodavanjem (ili oduzimanjem) odgovarajućih elemenata matrica.
Iz toga sledi da se mogu sabirati (ili oduzimati) samo matrice istih dimenzija.

C=A±B
Ci,j=Ai,j±Bi,j

Primer

C=A+B=132100122+805750211=

=1+83+02+51+70+50+01+22+12+1=937850333

Ključne reči: Matrice, definicija, sabiranje i oduzimanje