Kompleksni brojevi

z=a+ib  ;  a, b, i=-1

Modul kompleksnog broja

r=a2+b2

Argument kompleksnog broja

tg φ=ba (a0)

Realni deo kompleksnog broja

Rez=a=r·cos φ

Imaginarni deo kompleksnog broja

Imz=b=r·sin φ

Algebarski oblik kompleksnog broja

z=a+ib

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

z=r·cos φ+i·sin φ

AEksponencijalni (Ojlerov) oblik kompleksnog broja

z=r·eφi

Konjugovani kompleksni brojevi

z=a+ib=r·cos φ+i·sin φ=r·eφi
z¯=a-ib=r·cos φ-i·sin φ=r·e-φi
Ključne reči: kompleksni brojevi