Matematematika képletek

Gondolkodási műveletek

Általános tudnivalók

Számelmélet

Binominális tétel

Kombinatorika

Pn=n!
Cnk=(nk)
V n k = n ! ( n k ) !

Halmazok

Logika

Gráfok

Algebra

Polinómok

Sorozatok

a n = a a + ( n 1 ) d
a n = a 1 q n 1

Logaritmus

logab=c ac=b

Hatványozás

Gyökvonás

Arányosság

Egyenlőtlenségek

Egyenletek

Komplex számok

Katamtszámítás

k=T·p100

Mátrixok

Geometria

Trigonometria

Síkidomok

Testek

Vektorok

a · b = | a | | b | c o s α

Analitikus geometrija a síkban

x 2 + y 2 = r 2
y = m x + b
x2a2-y2b2=1
x2a2+y2b2=1
y2=2px

Analitikus geometrija a térben

ax+by+cz+d=0

Matematikai analízis

Nevezetes függvények

Függvénytranszformációk

Határéréték

Deriválás

( f · g ) = f · g ± f · g

Integrálás

fxdx=Fx+C
c f ( x ) d x = c f ( x ) d x
abfxdx=Fb-Fa

Valószínűségszámítás és statisztika

Valószínűség

Statisztika

A=xii=1nn
x=x1+x2+x3+....+xnn