Oszthatósági szabályok

Osztahóság

Ha a és m pozitív egész sámok, akkor a osztója m-nek , vagy m osztható a-val amennyiben:

a|m n:nn·a=m

Osztahósági tételek

a|m a|na|m·na|m+na||m-n|
a|b b|ca|c
pp|m·np|mp|n

Osztahósági szabályok

2|n n utolsó számjegye ∈{0,2,4,6,8}
3|n n számjegyeinek összege osztható 3-mal
4|n n két utolsó számjegyéből képzett szám osztható 4-el
5|n n utolsó számjegye ∈{0,5}
6|n n 2-vel és 3-mal is osztható
8|n n három utolsó számjegyéből képzett szám osztható 8-cal
9|n n számjegyeinek összege osztható 9-cel
10|n n utolsó számjegye 0
25|n n két utolsó számjegye ∈{100,25,50,75}

Kongruencia

Tetszőleges a, b egész számok és m ≥2 természetes szám esetén azt mondjuk hogy a kongruens b-vel modulo m, ha: m | a-b (m osztója a és b szám különbségének)
Az m számot a kongruencia modulusának nevezzük, jelölés: a≡b (mod b)

ab mod m m|a-b

Kulcsszavak: