Jelölések, kapcsolatok a matematikában

= Egyenlő
Nem egyenlő
Megközelítőleg egyenlő
>,  Nagyobb, nagyobb vagy egyenlő.
Például a>b : a nagyobb mint b
<, Kisebb, kisebb vagy egyenlő
,  Eleme, nem eleme a halmaznak
,  Részhalmaz, valódi részhalmaz
,  Halmaz uniója, metszete
  Halmazok különbsége
,  Halmazok szimetrikus különbsége
× Halmazok direkt szorzata, vektoriális szorzat
¬ Állítás tagadása (negációja)
,  Állítás diszjunkciója (vagy), konjukciója (és)
,  Állítások ekvivalenciája, antivalenciája (XOR)
Állítások implikációja
Univerzális kvantor (minden elemre igaz)
Egzisztenciális kvantor (létezik olyan)
a  Az a szám abszolút értéke
Összeg (szumma)
Szorzat (produktum)
! Faktoriális
Határozatlan integrál
ab Határozott integrál
Szög
R  Derékszög
Merőleges
Párhuzamos
~ Hasonló
Egybevágó
mod Osztási maradék
lim Határérték, limesz
exp Exponenciális függvény
log, lg, ln Logaritmus
Üres halmaz
Természetes számok halmaza
Egész számok halmaza
Racionális számok halmaza
Valós (reális) számok halmaza
Komplex számok halmaza
Végtelen
Kulcsszavak:

a