Prímszámok - Prímtényezős felbontás

Azokat a természetes számokat, amelyeknek pontosan két osztójuk van a természetes számok között, maga a szám és az 1, prímszámoknak nevezzük.

={ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 }

Az 1 és a 0 nem prímszámok, mert az 1-nek egy darab, a 0-nak pedig végtelen sok osztója van.

Prímtényezős felbontás

Minden m pozitív egész szám egyértelműen, azaz egy és csak egyféleképpen felbontható prímszámok szorzatára:

m=p1α1·p2α2·... ·pkαk p1,p2,...,pk α1,αk,...,αk

Példa:

60|230|56|23|31|
60=22·3·5
Kulcsszavak: Prímszámok