Statisztika

Statisztikai adatok jellemzése

  • Az adatok módusza a leggyakrabban előforduló elem.
  • A medián a helyzeti középérték. Véges elemszámú adatsor esetén a medián a sorba rendezett adatok közül:
    - páratlan számú adat esetén a középső érték
    - páros számú adatoknál a két középső átlaga
  • A terjedelem a legnagyobb és a legkisebb adat különbsége.

Adatsor átlaga:

x=x1+x2+x3+....+xnn

Statisztika - Szórás

σ=x1-x2+x2-x2+ +xn-x2n

Kulcsszavak: