Feltételes valószínűség

PA|B=PABPB ; PB0

Amennyiben A esemény független B eseménytől:

PA|B=PA  PAB=PA·PB
Kulcsszavak: feltételes valószínűség