Mátrixok definiciója, összeadása, kivonása

Mátrix definíciója

Téglalap alakú rendszerben elhelyezkedő számokat mártrixnak nevezzük.

A vízszintes vonalban elhelyezkedő elemei sorokat, függőleges vonalban elhelyezkedő elemei oszlopokat alkotnak.

A mátrix dimenzióját mindig először a sorok száma majd azt követően az oszlopok száma határozza meg.

A=a1,1a1,2a1,ma2,1a2,2a2,man,1an,2an,m

Mátrixok összeadása, kivonása

Két mátrixot úgy adunk össze (vagy vonunk ki) hogy a mátrixok megfelelő elemeit összeadjuk (vagy kivonjuk).
Ebből az következik hogy csak azonos dimenziójú mátrixokat adhatunk össze (illetve vonhatunk ki egymásból).

C=A±B
Ci,j=Ai,j±Bi,j

Példa

C=A+B=132100122+805750211=

=1+83+02+51+70+50+01+22+12+1=937850333

Kulcsszavak: Mátrixok definiciója, összeadása, kivonása