Kamatszámítás

Egyszerű kamat

T összeg (tőke, betét, kölcsön) évi p %-os kamata:

k=T·p100

Kamattényező p %-os kamatlábnál:

q=100+p100=1+p100

T összeg p %-os kamattal felnövekedett értéke:

T+k=T·q

Kamatos kamat

T0 induló tőke n év alatt felnövekedett értéke p %-os évi kamat mellett:

Tn=T0·1+p100n

T0 induló tőke n év alatt amortizálódott értéke p %-os évi amortizáció mellett:

Tn=T0·1-p100n

Tn összeg évi p %-kal diszkontált értéke:

T0=Tn·100100+pn

Az a járadék (egységnyi időtartamra szánt megtakarítás) n év alatt felnövekedett értéke:

Sn=100·apqn-1

Járadék, kölcsön

Az a járadéknak az n-edik év végén felnövekedett értéke, ha a befizetés minden év elején esedékes:

Sn=aq·qn-1q-1

Az a járadéknak az n-edik év végén felnövekedett értéke, ha a befizetés minden év végén esedékes:

Sn=Sn*=a·qn-1q-1

A T hitel törlesztésének évi részlete (annuitás), ha a törlesztés minden év végén esedékes:

A=T100·qn·pqn-1
Kulcsszavak: Egyszerű kamat