Számtani sorozat

A számtani sorozat egy olyan számsorozat, amelyiknél bármely két szomszédos tag különbsége állandó.
Pl.: 1, 3, 5,.....,11,13,15,...

a 1 , a 2 , a 3 , . . . , a n 1 , a n , a n + 1 , . . .

A számtani sorozat n-edik tagja:

a n = a 1 + ( n 1 ) d
a n = a n 1 + a n + 1 2 ,     n > 1

Az első n tag összege:

Sn=a1+an·n2
Sn=[2a1+(n1)d]·n2
Kulcsszavak: Számtani sorozat