Komplex számok

z=a+ib  ;  a, b, i=-1

A komplex szám modulusa (abszolút értéke)

r=a2+b2

A komplex szám argumentuma

tg φ=ba (a0)

A komplex szám valós része

Rez=a=r·cos φ

A komplex szám képzetes (imaginárius) része

Imz=b=r·sin φ

Komplex szám aritmetikus alakja

z=a+ib

A komplex szám trigonometrikus alakja

z=r·cos φ+i·sin φ

A komplex szám exponenciális alakja (Euler-féle alak)

z=r·eφi

Konjugált komplex számok

z=a+ib=r·cos φ+i·sin φ=r·eφi
z¯=a-ib=r·cos φ-i·sin φ=r·e-φi
Kulcsszavak: komplex számok