Transformacija promenljive i funkcije

Transformacija promenljive u slučaju sabiranja/oduzimanja

(Grafik funkcije se pomeri u horizontalnom pravcu u suprotnom pravcu + levo, - desno)

378_1.svg

Transformacija vrednosti funkcije u slučaju sabiranja/oduzimanja

(Grafik funkcije se pomeri u vertikalnom pravcu + gore, - dole)

378_2.svg

Transformacija promenljive u slučaju množenja

(Grafik funkcije se menja kao harmonika u horizontalnom pravcu Cisteže se, C>1 sužava se)

378_4.svg

Transformacija vrednosti funkcije u slučaju množenja

(Grafik funkcije se menja kao harmonika u vertikalnom pravcu Csužava se, C>1 isteže se))

378_3.svg

Ključne reči: transformacija promenljive ,transformacija funkcije