Određeni integral

Njutn-Lajbnicova formula

abfxdx=Fb-Fa
 xa,b, dFxdx=fx

Osobine određenog integrala

abc·fxdx=c·abfxdx
abfxdx=-bafxdx
abfx±gxdx=abfxdx±abgxdx
abfxdx=acfxdx+cbfxdx
Ključne reči: određeni integral, Njutn-Lajbnicova formula, osobine