Logičke operacije i tablica vrednosti

Tvrdnja, za koju se može jednoznačno odrediti da li je tačna ili netačna naziva se iskaz.
Jedan iskaz može da bude tačan (T) ili netačan (⊥).
P, Q, R,... iskazi

Prime:
Ova devojka je lepa. - nije iskaz.
Danas je sreda. - iskaz.

Negacija (¬) (ne)

P
¬P

Disjunkcija () (ili)

P
Q
PQ

Konjukcija () (i)

P
Q
PQ

Implikacija () (ako ... onda...)

P
Q
PQ

Ekvivalencija () (onda i samo onda)

P
Q
PQ
Ključne reči: logika, tačno, netačno, negacija, disjunkcija, konjukcija, implikacija, ekvivalencija