Pravila deljivosti brojeva

Deljivost

Ako su a i m pozitivni celi brojevi, onda je broj a delilac broja m, ili je m deljiv sa a u slučaju da:

a|m n:nn·a=m

Zakoni pravila deljivosti

a|m a|na|m·na|m+na||m-n|
a|b b|ca|c
pp|m·np|mp|n

Pravila deljivosti brojeva

2|n poslednja cifra broja n ∈{0,2,4,6,8}
3|n zbir cifara broja n je deljiv sa 3
4|n n je deljiv brojem 4 samo ako su mu poslednje dve cifre deljive brojem 4
5|n poslednja cifra broja n ∈{0,5}
6|n ako je n deljiv brojevima 2 i 3
8|n ako je broj sastavljen od poslednje tri cifre broja n je deljiv sa 8
9|n zbir cifara broja n je deljiv sa 9
10|n poslednja cifra broja n je 0
25|n poslednje dve cifre n ∈{100,25,50,75}
Ključne reči: