Simboli, odnosi u matematici

= Jednako
Nije jednako
Približno jednako
>,  Veće, veće ili jednako.
Primer a>b : a ja veće od b
<, Manje, manje ili jednako
,  Element, nije element skupa
,  Podskup, pravi podskup
,  Unija, presek skupova
  Razlika skupova
,  Simetrična razlika skupova
× Direktni proizvoda skupova, vektorski proizvod
¬ Negacija
,  Disjunkcija (ili), konjukcija (i)
,  Ekvevalencija, antivalencija (XOR)
Implikacija
Univerzalni kvantor (istina za svaki element)
Egzistencijalni kvantor (postoje bar jedan)
a Apsolutna vrednost broja a
Zbir (suma)
Proizvod
! Faktorijel
Neodređeni integrál
ab Određeni integrál
Ugao
R  Pravi ugao
Normalnost
Paralelnost
~ Sličnost
Podudarnost
mod Ostatak pri deljenju
lim Granična vrednost, limes
exp Exponencijalna funkcija
log, lg, ln Logaritam
Prazan skup
Skup prirodnih brojeva
Skup celih brojeva
Skup racionalnih brojeva
Skup realnih brojeva
Skup kompleksnih brojeva
Beskonačno
Ključne reči:

a