Uslovna verovatnoća

PA|B=PABPB ; PB0

U slučaju da su događaji A i B nezazvisni:

PA|B=PA  PAB=PA·PB
Ključne reči: Uslovna verovatnoća