Skalarni proizvod vektora

Skalarni proizvod vektora

a = x 1 i + y 1 j ,     b = x 2 i + y 2 j
a · b = | a | | b | c o s α
a · b = x 1 · x 2 + y 1 · y 2

u slučaju 3 dimenzije:

a=x1i+y1j+z1k
b=x2i+y2j+z2k
a · b = x 1 · x 2 + y 1 · y 2 + z 1 · z 2
Ključne reči: Skalarni proizvod vektora