Prava

Prava

Eksplicitni oblik jednačine prave

y = k x + n

Koeficijent pravca

k = t g α

Segmentni oblik jednačine prave

x m + y n = 1

Opšti (implicitni) oblik jednačine prave

A x + B y + C = 0

Vektor normale

n ( A , B )

Vektor pravca

p ( B , A )

Jednačina prave kroz dve tačke

y-y1x-x1=y2-y1x2-x1

Ključne reči: jednaéina prave, normalni oblik, eksplicitni oblik, segmenti oblik